Redovisning av beviljat stöd – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Redovisning av beviljat stöd

Denna blankett använder du när du redovisar ett beviljat projektstöd eller samverkansstöd från RUMs Stockholmsdistrikt.
Redovisning ska ske senast 2 månader efter avslutat projekt.
En ekonomisk rapport behövs som visar projektets resultat. Om projektet gått plus så återbetalas överstående belopp.


1. Generell projekt informatio


2. Ekonomi

Kostnader för projektet

Intäkter
3. Ansvarig för redovisningenX