Distriktsstämma 13 april – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Distriktsstämma 13 april

28 februari, 2024 Årsmöte Helena Martinsson

Vi välkomnar alla medlemsföreningar att skicka representanter till RUM Stockholms årsstämma!

Prata med någon ledare i din förening om du vill komma (men inte fått frågan från dem) och anmäl dig nedan!

Stämman hålls i konferenslokal på The Park nära Södra station kl 13-14.30, vi inleder med lunch kl 12 och bjuder också på kaffe/te och kaka. Adress: Magnus Ladulåsgatan 1.

Möjlighet att delta digitalt finns också, endast 13-14.30. Se separat anmälan nedan.

Med kallelsen har en enkät gått ut till medlemmar och till ledare/administratörer i föreningarna som vi önskar få så många svar på som möjligt. Utöver det kan föreningarna också skicka in motioner till stämman. En motion är ett förslag från en förening enskilda medlemmar, om t ex vilken verksamhet man tycker att distriktet ska satsa på. Motioner ska undertecknas av samtliga motionärer och vara distriktsstyrelsen tillhanda senast en månad före distriktsstämman (13 mars) och mailas till stockholm@rum.se Längst ner på sidan finns handlingar till stämman.

Enkäterna även här:
Medlemmar
Ledare

Vi söker ett par nya (unga) engagerade medlemmar i distriktsstyrelsen, finns kanske någon eller några i din förening som du vill tipsa om eller nominera, eller om du själv är intresserad? Kontakta isåfall distriktskonsulenten på mail: helena.martinsson@rum.se, eller direkt till valberedningen: madelene.andersson@nacka.se

Föreningar med upp till 200 medlemmar kan skicka upp till 3 representanter. Föreningar med 200-1000 medlemmar har upp till 4 möjliga representanter (baseras på ert medlemstal för 2023)

Kom och träffa vår glada styrelse, lär dig hur ett årsmöte går till och tyck till!

Stämmohandlingar

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsbokslut

Revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsplan

Budget 2024

X