Ansökan om projektstöd/samverkansstöd – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Ansökan om projektstöd/samverkansstöd

För hjälp så kan du kontakta stockholm@rum.se

Denna blankett använder du när du söker projektstöd eller samverkandstöd från RUMs Stockholmsdistrikt.
Ansökan kan lämnas in i förväg eller efter projektets slutförande, dock inte senare än sex månader efter avslutat projekt.
För att få stöd från RUM fordras att RUMs logga syns på affischer och i annonser så att det framgår att projektet sker i samverkan med RUM.
RUM hjälper också till med PR och info via hemsida, nyhetsbrev och andra utskick om distriktets verksamhet.


1. Generell projekt informatio


2. Ekonomi

Konstnader för projektet

Intäkter
3. Ansvarig sökandeX