Ansökan om projektstöd/samverkansstöd – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Ansökan om projektstöd/samverkansstöd

För hjälp så kan du kontakta stockholm@rum.se

Denna blankett använder du när du söker projektstöd eller samverkanstöd från RUMs Stockholmsdistrikt.
Projektstödet är för egen verksamhet, vid samverkansstöd är RUM antingen med i utvecklingen av projektet, eller så skapar ni ett projekt i samverkan med andra föreningar. Kontakta oss gärna för idéer om samverkan.

På vår hemsida hittar du vilka föreningar som finns i distriktet.

Ansökan kan lämnas in i förväg eller efter projektets slutförande, dock inte senare än 6 månader efter avslutat projekt. Har ni ansökt i förhand skall också en projektredovisning inkomma senast 6 månader efter genomfört projekt. 
RUM beviljar endast stöd om projektets nettokostnader hamnar på minus.
När ni beviljats stöd från RUM vill vi att RUM Stockholms logga syns på ev affischer, programblad och i annonser så att det framgår att projektet sker i samverkan eller med stöd av RUM. Hör av er så skickar vi aktuell logga.
RUM hjälper också till med PR och info via hemsida, nyhetsbrev och andra utskick om distriktets verksamhet om ni kontaktar oss om det.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Projektbeskrivning
Intäkter
T ex deltagaravgifter, biljettintäkter mm. Ange en post per rad.
Kostnader
T ex lokalkostnad, resa, förtäring. Ange en kostnadspost per rad.
Intäkter i kronor
Summera längst ned.
Kostnader i kronor
Summera längst ned.
Hur mycket går ni plus eller minus när ni räknat intäkter minus kostnader?
X