Kurs i orkesterdirigering våren 2020 – RUM Stockholmsdistriktet
RUM:s teckning

Kurs i orkesterdirigering våren 2020

2 december, 2019 Orkesterläger Helena Martinsson

Foto: Peter Holgersson AB

En möjlighet för dig mellan 15-25 år att få lära sig grunderna i orkesterdirigering av en erfaren professionell dirigent med vana att leda kurser för unga musiker.

Kursen går tre söndagar under våren: 15 mars, 19 april och 31 maj, kl 10-16, i Stockholm.
Sista tillfället får du möjlighet att dirigera Stockholms Ungdomssinfonietta!

Kursledare är Merete Ellegaard och assisterande ledare är Sofia Winiarski.

Kursmoment:
Grundläggande slagteknik
Partiturstudier
Musikalisk kommunikation
Repetitionsteknik

Tillsammans med KUPP (Kvinnor upp på pulten) arrangerar RUM Stockholm denna dirigeringskurs för dig som har musikaliska kunskaper och erfarenhet av att spela i orkester, men kanske ingen, eller mindre erfarenhet av dirigering ännu. Vi välkomnar även killar men siktar på att minst hälften av deltagarna är tjejer. Vid ett övertal anmälda sker ett urval utifrån den info om deltagarna vi fått vid anmälan. Max 10 deltagare.

Kursen görs även i samarbete med Länsmusiken och Immanuelskyrkan i Stockholm, samt Kulturskolan Stockholm.

Deltagaravgift: 1 350 kr (RUM-medlem betalar 1 200 kr)

Anmälan senast 15 februari

Vi håller till i olika lokaler:
den 15 mars i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17
19 april på Musikaliska (Clara och Hildegard-salarna)
31 maj på Kulturskolan Stockholm, Mariebergsgatan 34

 

Vid frågor, kontakta distriktskonsulent Helena Martinsson:
0725-86 84 54, helena.martinsson@rum.se

Samarbetspartners: KUPP, Länsmusiken i Stockholm och Stockholms Stad.

 

 

ANMÄL DIG HÄR

De personuppgifter du nu skriver in hamnar i RUMs anmälningssystem.

Riksförbundet Unga Musikanter följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med försiktighet. De uppgifter du lämnar med denna anmälan kommer att hanteras av Riksförbundet Unga Musikanter samt kursansvarig, i övrigt kommer de aldrig lämnas ut till andra.

Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

Revisor kan på uppdrag av från statlig myndighet eller region/landstingsförbund få möjlighet att granska personuppgifter från Riksförbundet Unga Musikanters förbundskansli, om deras arbete kräver det.

Genom att fylla i dina uppgifter och kryssa i rutan nedan, godkänner du detta.

Instrument-information

Övrig information

X