Årsmöteshandlingar – RUM Stockholmsdistriktet
RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan 2020

Årsbokslut 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Budgetförslag 2020

Proposition: Förslag till Stadgeändring

Föredragningslista för stämman

Distriktets stadgar

Dokument efter stämmans genomförande:

Protokoll distriktsstämma 2020 – receipt e6oyz

Revisionsberättelse Sthlm_samtliga underskrifter

Stadgeändring

Distriktsstadgar Stockholm reviderade vid årsstämman 2020

 

X