Årsmöteshandlingar – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Årsmöteshandlingar

Årsstämma 2024

Stämman hålls kl 13.00-13.30 på The Park nära Södra Station i rum ”Trädgården”. Vi inleder med lunch kl 12, som RUM Stockholm bjuder deltagande medlemmar på. Anmälan senast 7 april kl 16 (om du vill äta lunch, annars kan du anmäla dig fram till 12 april kl 14) Länk till anmälan:

Stämmohandlingar

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2023

Årsbokslut 2023

Revisionsberättelse 2023

Förvaltningsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024

Verksamhetsberättelse 2022

Årsbokslut 2022

Revisionsberättelse 2022

Förvaltningsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Budgetproposition 2023

Valberedningens förslag inför stämman

Stämman 2022

Föredragningslista 2022

Verksamhetsplan 2022

Budgetproposition 2022

Årsbokslut 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Proposition för nya stadgar

Nuvarande stadgar


Verksamhetsplan 2021

Årsbokslut 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Budgetförslag 2021

Revisionsberättelse 2020

Föredragningslista för stämman

Dokument efter stämmans genomförande 2020:

Protokoll distriktsstämma 2020 – receipt e6oyz

Revisionsberättelse Sthlm_samtliga underskrifter

Stadgeändring

Distriktsstadgar Stockholm reviderade vid årsstämman 2020

X