Årsmöteshandlingar – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!

Årsmöteshandlingar

Årsstämma 2022, 2 april kl 10-15. Länk till anmälan (t o m 28 mars)

Föredragningslista

Verksamhetsplan 2022

Budgetproposition 2022

Årsbokslut 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Proposition för nya stadgar

Nuvarande stadgar


Verksamhetsplan 2021

Årsbokslut 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Budgetförslag 2021

Revisionsberättelse 2020

Föredragningslista för stämman

Dokument efter stämmans genomförande 2020:

Protokoll distriktsstämma 2020 – receipt e6oyz

Revisionsberättelse Sthlm_samtliga underskrifter

Stadgeändring

Distriktsstadgar Stockholm reviderade vid årsstämman 2020

X