Årsmöteshandlingar – RUM Stockholmsdistriktet
RUM:s teckning

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan 2021

Årsbokslut 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Budgetförslag 2021

Revisionsberättelse 2020

Föredragningslista för stämman

Dokument efter stämmans genomförande 2020:

Protokoll distriktsstämma 2020 – receipt e6oyz

Revisionsberättelse Sthlm_samtliga underskrifter

Stadgeändring

Distriktsstadgar Stockholm reviderade vid årsstämman 2020

X