Årsmöteshandlingar – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Årsmöteshandlingar

Årsstämma 2023

22 april kl 10-15. Länk till anmälan (t o m 19 april)

Vi inleder med kaffe, mingel och ev lite musik, stämman startar kl 10:30.

Nacka konferenscenter, Griffelvägen 11, Nacka
Karta

Ramschema för dagen

Föredragningslista för Årsstämma 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Årsbokslut 2022

Revisionsberättelse 2022

Förvaltningsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Budgetproposition 2023

Valberedningens förslag inför stämman

Stämman 20222

Föredragningslista 2022

Verksamhetsplan 2022

Budgetproposition 2022

Årsbokslut 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Proposition för nya stadgar

Nuvarande stadgar


Verksamhetsplan 2021

Årsbokslut 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Budgetförslag 2021

Revisionsberättelse 2020

Föredragningslista för stämman

Dokument efter stämmans genomförande 2020:

Protokoll distriktsstämma 2020 – receipt e6oyz

Revisionsberättelse Sthlm_samtliga underskrifter

Stadgeändring

Distriktsstadgar Stockholm reviderade vid årsstämman 2020

X