RUM Stockholms Årsstämma 14 mars – RUM Stockholmsdistriktet
RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Under julhelgen håller kansliet stängt 21 december till 7 januari.
Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

RUM Stockholms Årsstämma 14 mars

18 december, 2019 Orkesterläger Helena Martinsson

Lördag den 14 mars hålls RUM Stockholms Årsstämma

Denna gång vill vi bjuda på roliga och lite annorlunda aktiviteter i samband med mötet som hålls på Quality Hotel Globen, Johanneshov.
Vi har abonnerat VR World mellan kl 11-12 där vi kan få pröva interaktiva, virtuella spel. Alternativt mera klassiska aktiviteter på O´Learys, såsom bowling, pingis eller liknande. Därefter startar stämman ca 12.15 i ett av hotellets konferenslokaler. Vi bjuder på enkel lunch, kaffe och kaka.

Varje medlemsförening har rätt att skicka representanter till stämman för att kunna påverka distriktets verksamhet och inriktning, så ta upp frågan i er förening tidigt i vår för att utse representanter och boka in datumet. Föreningar med fler medlemmar än 1000 får skicka upp till 5 röstberättigade representanter. Mellan 200-1000 medlemmar får ha 4 representanter och övriga föreningar upp till 3 representanter.

Info via nyhetsbrev till alla medlemmar med registrerad e-postadress samt en formell kallelse via mail går ut till våra föreningars kontaktpersoner. Preliminär verksamhetsplan och bokslut presenteras senast 2 veckor före stämman.

Om enskilda medlemmar eller föreningar har förslag till stämman så lämnas de in skriftligen och undertecknade av samtliga som står bakom förslaget i form av en eller flera Motioner senast 1 månad före stämman.

Anmälan senast den 28 februari: https://ebas.rum.se/registrations/add/38

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Årsbokslut

Budgetförslag

Förslag till Stadgeändring

Föredragningslista

X