Rapport från årsmötet och ny styrelse – RUM Stockholmsdistriktet
RUM:s teckning
i

Glad sommar!

Kansliet och växeln har semester måndag 28 juni till och med 1 augusti.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Rapport från årsmötet och ny styrelse

23 april, 2021 Orkesterläger Helena Martinsson

Distriktets årsstämma avlöpte väl via Teams när vi väl fått ordning på röstningssystemet Suffra. Vi hade delegater från Nacka musikskolas vänförening, Osqstämman, SLUM – Södra Latins gymnasium, Vallentuna stråkorkester, Huddinge KulturRUM, UMS i Spånga, Stockholms Ungdomssinfonietta och Morgondagens Kultur, utöver ett par styrelsemedlemmar och distriktskonsulenten utan föreningstillhörighet och en observatör från förbundet och en medlem från Uppsala med föreningsfilial i Stockholm.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och den nya styrelse som valdes består av:
Ordförande: Johanna Wallin (ingen föreningstillhörighet)
Ledamöter: Mats Kvarngren, kassör, Sven Kvarngren, ledamot (UMS i Spånga), Uma Kangas, vice sekreterare (Morgondagens Kultur) och Albin Hedenstedt, vice ordf (Vallentuna Stråkorkester). Distriktskonsulenten Helena Martinsson, som är ständigt adjungerad, fungerar som sekreterare.
Suppleanter: Sigge Sundqvist (Huddinge KulturRUM), Frida Danwihl (Vallentuna Stråkorkester), Sofia Barklund (Vallentuna Stråkorkester) och Perry Göransson (ingen föreningstillhörighet)

X