Distriktsstämma RUM Stockholm 2 april – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
i

Växeln stängd under Kristi himmelsfärds-helgen!

Onsdag 25 maj är halvdag, så då stänger växeln kl:12.00. Sedan är det stängt under Kristi himmelsfärds-helgen och vi öppnar igen måndag 30 maj. Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se. Trevlig helg önskar RUM!

Distriktsstämma RUM Stockholm 2 april

4 februari, 2022 Årsmöte Helena Martinsson

Välkommen, du som är medlem i RUM Stockholm via din förening, att delta i årsstämman!
Kom och träffa distriktets trevliga styrelse!

Stämman hålls på Folkes restaurang och konferens i Huddinge Centrum. Ramtid för stämman är kl 10-15 som längst. Vi bjuder på lunch. Anmälan förlängd till den 28 mars.

Den förening som har över 1000 medlemmar (t ex elevförening på ksk) får skicka upp till 5 ombud till stämman.
Förening över 500 medlemmar kan representera med upp till 4 ombud.
Övriga föreningar kan representera med upp till 3 ombud.

Har du/din förening förslag till stämman?


Enskilda medlemmar och medlemsföreningar får lämna in förslag till
distriktsstämma genom motion.
Motioner ska undertecknas av samtliga motionärer och vara
distriktsstyrelsen tillhanda senast en månad före distriktsstämma.
Förslag till distriktsfunktionärer ska vara distriktsstyrelsen och/eller
valberedningen tillhanda senast en månad före distriktsstämma.

När blir dokumentation och förslag/styrelsens propositioner tillgängliga för medlemmarna?


Förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse, förslag till
verksamhetsplan och budget för nästföljande verksamhetsår, propositioner,
motioner med yttranden från distriktsstyrelsen samt valberedningens förslag
och revisorernas berättelse utsändes till medlemsföreningarna senast två
veckor före distriktsstämma.
Dokument till stämman

X