Kultursymposium – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
instruments in white wooden background

Kultursymposium

2-3 november genomför vårt 3:e fortbildande symposium för pedagoger i musik- och kulturskolan tillsammans med SMI!

Förlängd anmälan t o m 24 september! I år är vårt symposium breddat till dans och teater – en mötesplats där musik- och kulturskolepedagoger från hela landet får träffas, utbyta erfarenheter och fortbilda sig!

RUM Stockholm arrangerar tillsammans med SMI ett fullspäckat tvådagars-symposium med workshops inom stråk, blås, sång, ensemble, piano, digitalt skapande, dans, teater m.m. blandat med utställare, samtal och en debatt om bristinstrument och orkesterverksamhet.  Dessutom blir det en festmiddag på för de som önskar på tisdagkvällen!

Program

Priser

Plats

SYMPOSIETS LOKAL
SMI – Stockholms Musikpedagogiska Institut
Alfred Nobels allé 15
141 52 Huddinge

Övernattning

I och med viss osäkerhet kring pandemin och hur det kan se ut i höst så har vi bokat hotell med möjlighet till mycket sen avbokning. 
OBS! Hotellkostnad och middag faktureras utöver angivna deltagarpriser.
Luncher och övrig förtäring ingår i deltagarpriset.

HOTELL
Forenom Aparthotel Stockholm Flemingsberg
Regulatorvägen 20
14151 Stockholm

Har du några frågor, kontakta RUM Stockholms distriktskonsulent Helena Martinsson på 0725-86 84 54 eller helena.martinsson@rum.se

Kultursymposiet arrangeras i samarbete med

X