Distriktsstämma 17 april 2021 – RUM Stockholmsdistriktet
RUM:s teckning
i

Glad sommar!

Kansliet och växeln har semester måndag 28 juni till och med 1 augusti.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Distriktsstämma 17 april 2021

25 februari, 2021 Orkesterläger Helena Martinsson

Lördag den 17 april kl 14-17 hålls en digital årsstämma för RUM Stockholm. Vid denna beslutas kommande verksamhet, man väljer styrelse och tar ställning till verksamhetsberättelse och årsbokslut och om avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet. Varje medlemsförening kan delta med 1-5 röstande representanter för att kunna påverka inriktning på verksamheten och göra val till styrelsen. Du kan fram till den 22 mars skicka in motioner (förslag) på verksamhet, stadgar eller liknande som då tas upp på årsstämman. Anmälan att delta i stämman kan du göra fram till den 11 april.

Anmälan till stämman:
https://ebas.rum.se/registrations/add/70

Om du vill nominera (föreslå en person) till att sitta med i styrelsen så kan du göra det senast den 1 april via https://nominera.se/rumstockholmsdistriktet
eller via mail till helena.martinsson@rum.se

Beslut och val kommer att ske via det digitala verktyget Suffra, så tillgång till både en dator och en smartphone kan vara en fördel, men är inget måste, det går också med det ena eller andra. Info om hur det går till samt dokument till årsmötet får du via mail några dagar innan stämman. Dokumenten finns även här nedan:

Föredragninglista

Årsbokslut

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag till ny styrelse

Styrelsespråket du bör kunna inför stämman!

X