Distriktsstämma 22 april – RUM Stockholmsdistriktet
Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Distriktsstämma 22 april

2 februari, 2023 Årsmöte Helena Martinsson

Vi välkomnar alla medlemsföreningar att skicka minst en representant till RUM Stockholms årsstämma.

Vi planerar att i år hålla stämman i samverkan med våra föreningar i Nacka Kulturskola, i Nacka – exakt lokal meddelas dock senare.

Vi välkomnar också motioner och nomineringar från våra föreningar. En motion är ett förslag från föreningen, om t ex vilken verksamhet man tycker att distriktet ska satsa på. Motioner ska undertecknas av samtliga motionärer och vara distriktsstyrelsen tillhanda senast en månad före distriktsstämman.

Vi behöver nya (unga) engagerade medlemmar i distriktsstyrelsen, finns kanske någon eller några i din förening som du vill tipsa om eller nominera? Kontakta isåfall distriktskonsulenten på mail: helena.martinsson@rum.se

Föreningar med upp till 200 medlemmar kan skicka upp till 3 representanter. Föreningar med 200-1000 medlemmar har upp till 4 möjliga representanter (baseras på år 2022).

Föreningar som representerar årsmötet har större möjligheter att få ansökningar om projektstöd eller samverkansstöd till distriktet beviljade.

Stämmohandlingar:

Verksamhetsberättelse 2022

Årsbokslut 2022

Revisionsberättelse 2022

Förvaltningsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Budgetförslag 2023

Föredragningslista till årsmötet

Ramschema för dagen

Valberedningens förslag

X